پرش به مطلب اصلی

سلکتورهای CSS

سلکتورهای CSS به طور وسیعی در Frontend development و فریمورک های مختلف تست من جمله Selenium کاربرد دارند. در این قسمت به طور کامل با CSS Selector ها آشنا میشیم، نحوه ایجاد سلکتور Class و ID رو یاد میگیریم، Sub-string match رو میفهمیم چیه و ازش استفاده میکنیم. دسترسی به child ها و descendant (نوادگان) رو بررسی میکنیم و در آخر سراغ Pseudo class ها میریم که خیلی کارهای زیادی میشه باهاشون انجام داد.

مشاهده ویدئوی مرتبط با این مطلب:


CSS Selectors References

W3Schools: https://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp

CSS Selectors Playground: https://www.w3schools.com/cssref/trysel.asp

Mozilla Reference: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Selectors

لینک های استفاده شده درآموزش

https://play2.automationcamp.ir/index.html

https://play1.automationcamp.ir/forms.html