پرش به مطلب اصلی

XPath - مقدمات

در قسمت چهار به نحوه نوشتن XPATH و Syntax اون می پردازیم. همچنین استفاده از AND و OR، تعریف Parent و Child و روابط آنها، استفاده از Index و کلی ترفند کاربردی دیگه در رابطه با XPATH رو یاد میگیریم.

برای تمرین لوکیت کردن میتونین به بخش "تمرین اتومیشن" مراجعه کنید.

مشاهده ویدئوی مرتبط با این مطلب: