پرش به مطلب اصلی

سلکتورها

در قسمت سوم آموزش Selenium، در عرض 30 دقیقه با ساختار صفحه وب وهمه Locator من جمله XPATH, ID, CSS و... آشنا میشیم و کلی نکته مهم رو بهش اشاره میکنیم! همچنین ابزارهای خوبی رو برای پیدا کردن Locator معرفی میکنیم و حتی میبینیم که خود کروم هم اینکارو به راحتی برامون انجام میده! آدرس GitHub پروژه (که فایل های آموزش توش قرار داده میشه):

https://github.com/mmonfared/automationcamp

مشاهده ویدئوی مرتبط با این مطلب: