پرش به مطلب اصلی

اسرشن در سایپرس

در جلسه چهاردهم و پانزدهم میخوایم با انواع Assertion ها در سایپرس آشنا بشیم. ما دو مدل اسرشن دو سایپرس داریم: Explicit و Implicit

تو قسمت اول این موارد رو یاد میگیریم:

  • پیدا کردن Attribute های یک المنت
  • بررسی خطاهای فیلدها (In-Line errors)
  • پیدا کردن Text یک المنت برای نوع سایپرس و هم jQuery المنت ها.

در بخش دوم اسرشن ها ، میخوایم state ها مختلف یک المنت رو بررسی کنیم.

  • وضعیت های Checked / Unchecked برای المنت هایی مثل Checkbox, Radio Button و Toggle
  • وضعیت Visibility یک المنت یا همون مخفی بودن اون در DOM
  • وضعیت Existence یک المنت در DOM و اسرشن منفی برای عدم وجود المنت
  • تغییر آپشن Timeout و کلی ترفند و نکته که در بطن این آموزش بهش اشاره میکنم!
ویدئوی قسمت اول:ویدئوی قسمت دوم: