پرش به مطلب اصلی

انتخاب المنت ها

در قسمت دوم آموزش Cypress، به طور کامل با نحوه پیدا کردن المنت ها و دستورات مرتبط آشنا میشیم. در ابتدا Selector Playground سایپرس رو که به خوبی میتونیم ازش برای پیدا کردن سلکتور CSS استفاده کنیم، معرفی میکنیم. سپس دستور پیدا کردن المنت از طریق سلکتور و text رو یاد میگیریم و در ادامه با نحوه پیدا کردن المنت والد (parent)، اجداد (ancestors)، فرزند (child)، نوادگان (descendant)، المنت های هم سطح (siblings)، از طریق index و... آشنا میشیم. سایپرس به صورت Builtin از دستورات jQuery پشتیبانی میکنه که در select کردن اون المنتی که میخوایم به ما خیلی کمک میکنه.

مشاهده ویدئوی مرتبط با این مطلب: