پرش به مطلب اصلی

CI/CD - اینتگریت با GitHub Actions

تو جلسه قبل با گیت، CICD و فلسفه وجودشون آشنا شدیم. و در نهایت اومدیم سایپرس رو با Jenkins اینتگریت کردیم. تو این قسمت هم همونکار رو این بار با GitHub actions که ابزار CI گیتهاب هست انجام میدیم.

مشاهده ویدئوی مرتبط با این مطلب: