پرش به مطلب اصلی

توابع سفارشی

در جلسه یازدهم آموزش سایپرس با توابع و نحوه نوشتن Custom Command ها و کلی نکات مهم مرتبط باهاش آشنا میشیم.

مشاهده ویدئوی مرتبط با این مطلب: